మోసం హెచ్చరిక: ఎవరో ‘పొరపాటున’ డబ్బు పంపి, వాపసు అడిగారా? జాగ్రత్త! ప్రతిదీ కోల్పోవచ్చు, ఏమి చేయాలి?

బంగ్లా వార్తలు > టెక్‌టాక్ > మోసం హెచ్చరిక: ఎవరో ‘పొరపాటున’ డబ్బు పంపి, వాపసు అడిగారా? జాగ్రత్త! ప్రతిదీ కోల్పోవచ్చు, ఏమి చేయాలి? నవీకరించబడింది: 18 మార్చి 2023,

UPIతో చెల్లిస్తున్నారా? ఈ 6 విషయాల గురించి ఎల్లప్పుడూ జాగ్రత్తగా ఉండండి

బహుళ చెల్లింపు యాప్‌లు లేవు: బహుళ చెల్లింపు యాప్‌ల అవసరం లేదని నిపుణులు చెబుతున్నారు. Google Pay, Phone Pay, Paytm, BharatPay మొదలైన విశ్వసనీయ మరియు ప్రసిద్ధ చెల్లింపు