ఫోన్‌లలో ముందుగా ఇన్‌స్టాల్ చేసిన యాప్‌లను చెక్ చేసే ఆలోచన లేదని కేంద్రం స్పష్టం చేసింది

బంగ్లా న్యూస్ > అవుట్ ఆఫ్ హోమ్ > ఫోన్‌లో ముందే ఇన్‌స్టాల్ చేసిన యాప్‌లను చెక్ చేసే ప్లాన్ లేదని కేంద్రం స్పష్టం చేసింది. ఇతర గ్యాలరీలు

గూఢచారి అద్దాలు, ధరించగలిగే పరికరాలు కేంద్రం అడ్డుకుంటాం!

ప్రతిపాదిత డిజిటల్ ఇండియా చట్టాన్ని తొలిసారిగా ఎలక్ట్రానిక్స్ మరియు ఐటీ శాఖ సహాయ మంత్రి రాజీవ్ చంద్రశేఖర్ సమీక్షించారు. గురువారం, అతను ‘గూఢచారి’ గ్లాసెస్ మరియు ధరించగలిగే పరికరాల వంటి