పీరియడ్ పరిశుభ్రత: 4 గంటల కంటే ఎక్కువ శానిటరీ న్యాప్‌కిన్‌లు ధరించాలా? మీకు తెలియకుండా ఎలాంటి ఇబ్బందులు పెడుతున్నారో చూడండి

బంగ్లా వార్తలు > తుకిటాకీ > పీరియడ్ పరిశుభ్రత: మీరు 4 గంటల కంటే ఎక్కువ శానిటరీ నాప్‌కిన్‌లు ధరిస్తున్నారా? మీకు తెలియకుండా ఎలాంటి ఇబ్బందులు పెడుతున్నారో చూడండి నవీకరించబడింది: