గూఢచారి అద్దాలు, ధరించగలిగే పరికరాలు కేంద్రం అడ్డుకుంటాం!

ప్రతిపాదిత డిజిటల్ ఇండియా చట్టాన్ని తొలిసారిగా ఎలక్ట్రానిక్స్ మరియు ఐటీ శాఖ సహాయ మంత్రి రాజీవ్ చంద్రశేఖర్ సమీక్షించారు. గురువారం, అతను ‘గూఢచారి’ గ్లాసెస్ మరియు ధరించగలిగే పరికరాల వంటి