మార్చి 15 నుండి, శని 6 రాశులవారి ఆశీర్వాదంతో నిండిపోతుంది, బాధలు తగ్గుతాయి, డబ్బు ఎవరికి వస్తుంది.

స్పందించండి

Your email address will not be published.

Next Story

హిందూ దేవాలయంలో ముస్లిం జంట వివాహం: విశ్వ హిందూ పరిషత్ నిర్వహించే ఆలయంలో ముస్లిం జంట వివాహం! హిమాచల్‌లో ఏం జరిగింది?