ప్రపంచ నిద్ర దినోత్సవం 2023: నిపుణులు నిశ్శబ్దంగా నిద్రపోవాలని అంటున్నారు, ప్రపంచ నిద్ర దినోత్సవం రోజున అలాంటి సలహా ఎందుకు, ఇక్కడ వివరాలు ఉన్నాయి

బంగ్లా వార్తలు > టుకిటాకీ > ప్రపంచ నిద్ర దినోత్సవం 2023: ప్రశాంతంగా నిద్రపోమని నిపుణులు అంటున్నారు, ప్రపంచ నిద్ర దినోత్సవం రోజున అలాంటి సలహా ఎందుకు, ఇక్కడ వివరాలు ఉన్నాయి

స్పందించండి

Your email address will not be published.

Previous Story

విదేశాలకు వెళ్లేందుకు పెరుగుతున్న డిమాండ్! కోల్‌కతా నుంచి అబుదాబికి రెండు కంపెనీలు విమాన సర్వీసులను ప్రారంభించాయి

Next Story

శ్రీమతి ఛటర్జీ Vs నార్వే: ‘ఇది మంచిదో చెడ్డదో నాకు తెలియదు, కానీ నేను తల్లిని’, నిజమైన ‘మిసెస్ ఛటర్జీ’ ఏడుస్తుంది